Sida er oppretta av Holsen grendalag.
Dersom du registrerer deg som medlem på Origo, kan du legge inn bilete, tekstar og ta del i diskusjonar på sida.
Under Tekstar på heimesida vil vi samle historier, faktastoff, sagn, linkar m.m.frå litt tilbake i tid.
Under Bokmerker har vi lagt inn linkar til nettsider som vi trur du kan ha interesse av.
Vi er takknemlege for alt av aktuelt stoff,bilde og anna som du vil dele med oss.

Nye bilder

Lyst å begynne å ri?

Lyst å begynne å ri?

På Stall Nydal åpner vi nå for ridning hver torsdag fra kl 17.00.

...og jula varer heilt til påske...

Var sikker på at eg hadde skreve frå framsyninga til skulen før jul 2013. Har sikkert “klikka” det bort.

Betre seint enn aldri.

Flaskeinnsamling

Minner om at Driva 4H vil samle inn tomflasker i Holsen i veka etter påske i år òg!

Gladmelding.......

…….frå Bygdekvinnelaget. No er 30 sett, kopp,skål og asjett, kjøpt inn etter basaren. Dette skal vere på plass på kjøkenet i skulen/grendahuset i god tid før 17. mai. Takk til alle som kjøpte lodd og gjorde til at vi kunne kjøpe inn dette.

Viskedalen

I dag har dei som har naturmøteplassen som 4H-Prosjekt vore i viskedalen. Der dei har sett opp bekledning, sett opp fuglekassar og rydda rundt gapahuken. Det har vore ein fin dag, men begyndte å regne litt på slutten. Men elles har vi hatt pausar og, der vi har prata, grilla og ikkje minst kosa oss No gledar eg meg til neste dugnad!

Biletserie med 7 bilete bla med å trykkje på pilene

DRILLJENTA INGVILL FRÅ HOLSEN.

Gratulerer til Ingvill Fleten med andre plass i drilldans solo senior på Eid i helga.
Nede i Firda sin reportasje om konkurransen på Eid, kan du lese om Ingvill sin andre plass

SALMEKVELD

Kyrkja har fått ny salmebok. På Holsen og Haukedalen sokn sitt årsmøte i Haukedalen den 16. mars skal vårt sokn ta stilling til om den skal takast i bruk her hos oss.

Onsdag 5. mars kl 20. 00 i Holsen kyrkje kan du kome for å vere med å synge og høyre nokre av dei nye salmane som har kome med i den nye boka.

HURRA FOR FRIDA OG SANDER

Frida og Sander er vidare til fylkesfinalen i UKM.
Gratulere til begge to !
Her kan du lese kva Firda har skrive om dei som gjekk vidare frå m.a. Førde

Plan for jonsokfeiring og adventsbasar

Oppdatert plan for jonsokfeiring og adventsbasar.
Les meir…

DYRELIV PÅ FLETEN.

Basar og kafé

Bygdekvinnelaget sin årlege basar og kafé vert den 2.mars kl 13.30-16.00.

Vi får besøk av Kari Støfringsdal som tek for seg tema: “Sunn matglede”.

Oppdatert sakliste til årsmøtet 27.02.14

Bygdekvinnelaget sin aktivitetsplan

Her presenterer vi Holsen Bygdekvinnelag sin aktivitetsplan for våren, og først på hausten 2014.

Innkalling til årsmøte i Holsen Grendalag

Årsmøte i Holsen Grendalag vert torsdag 27.02.14 kl. 19.30

Les meir…

Hei til alle som bur i Holsen-bygda!

Valnemnda i Holsen Grendalag har fått i oppgåve å finne to nye styremedlemmar til årsmøtet februar 2014.
Les meir…

Helene deltek i QuizDan.

Lukke til, til Helene og dei andre i QuizDan i kveld.

Velkomen til...........................

Holsen kyrkjelyd - jula 2013

Velkomen til samlingar i jul og nyttår

  • Julafta er det gudsteneste som vanleg kl 14.00. Born frå barnehagen og småskulen deltek, saman med prest Stein Oltedal og kantor Asbjørn Flåm.

JULEKONSERT

Fredag 20.des ynskjer fam. Birkeland velkomen til julekonsert i Holsen Kyrkje.

Vi vil presentere kjære og kjende julesongar denne kvelden. Leif-Helge står for arrangementa og Ane, Daniel og Sander vil framføre dei.

TAKK TIL ALLE !

I regi av Holsen Grendalag vart den årlege basaren arrangert 1. søndag i advent.

Riksveg 13

Uver og store nedbørsmengder gjorde vegen utrygg både for bilistar og fastbuande.
Les meir…

ADVENTSBASAREN 2013

Adventsbasar i Holsen skule-og grendahus,

søndag 1.desember kl.13.30 -16.30.

Familiegudsteneste og Knøttekoret frå Førde

Søndag17. nov. kl 11.00 er alle velkomen, store og små, til familiegudsteneste i Holsen kyrkje. Knøttekoret frå Førde deltek. Og dei har sikkert med seg nokre frå familien sin, så det vert mange som gjestar oss den dagen. Kom og høyr dei, kom å tak i mot dei. Det blir enkel kyrkjekaffi/saft i kyrka etter gudstenesta. Gudstenesta vert leia av prost Reidar Knapstad og kantor Gro Anthun. Ho leiar også Knøttekoret. Velkomen!

Holsen

Følgt av 71 medlemmar.

Holsen finn du i den austlege delen av Førde kommune. Holsenvatnet ligg 131 m.o.h. og har eit areal på 3,5 km2. Her bur ca. 300 innbyggjarar, og dei fleste av desse har arbeidsplassen sin i og omkring Førde by. Reisetid til Førde er ca 15-20 minuttar.
Heimesida til Førde kommune finn du her
Sjå biletserie frå Holsen

Meir om sona

Origo Holsen er ei sone på Origo. Les meir

Lag og organisasjonar i Holsen

HOLSEN GRENDALAG vart skipa i 1988.

Laget arrangerer 17. mai-og jonsokfeiring samt adventskafe/basar.
Grendalaget står også for oppsetting og vedlikehald av gatelys i bygda.
Her finn du vedtektene for Holsen Grendalag
Her er årsmelding m.m. 2012 for Holsen Grendalag

FILH, FØRDE IDRETTSLAG HOLSEN vart starta i 1981 og er ei av miljøgruppene under hovedlaget Førde.
Laget har trimaktivitetar for ulike aldersgrupper i Holsen skule og Grendahus, terrengløp, idrettsmerketaking m.m. Fjelltrimmen har eiga heimeside som du finn under Bokmerker. Eller du kan bruke linken nedanfor.
Fjelltrimmen

HOLSEN BYGDEKVINNELAG vart starta i 1949 og feira 60-års jubileumet sitt i 2009. Sjå meir om denne markeringa under Aktuelt.

HOLSEN SKYTTARLAG vart skipa i 1907. Laget har eiga skytebane på Rørvikfjellet, denne er utstyrt med 5 elektroniske skiver på 100 meter og 8 elektroniske skiver på 200 meter.

DRIVA 4H vart oppatt-starta hausten 2010.
Her er litt meir om klubben
Driva 4H på facebook

HOLSEN SKULE OG BARNEHAGE er ein grendaskule med elevar frå 1. til 7. årssteg, SFO og barnehage.
Heimesida til Holsen skule og barnehage finn du her

GAMMALT ASIAKART FRÅ HOLSEN SKULE Du kan gå inn på kartet her og forstørre opp alle detaljane du ynskjer.Kartsida er laga av Alf Foss.

Annonse