Sida er oppretta av Holsen grendalag.
Dersom du registrerer deg som medlem på Origo, kan du legge inn bilete, tekstar og ta del i diskusjonar på sida.
Under Tekstar på heimesida vil vi samle historier, faktastoff, sagn, linkar m.m.frå litt tilbake i tid.
Under Bokmerker har vi lagt inn linkar til nettsider som vi trur du kan ha interesse av.
Vi er takknemlege for alt av aktuelt stoff,bilde og anna som du vil dele med oss.

Nye bilder

Nominasjonar til tiltakspris

Dersom ein har kandidatar ein ynskjer å nominere for tiltaksprisen 2015, kan ein melde dette til styret i Holsen grendalag ved:

Jan Solsvik, tlf. 911 62 708 (mur-puss@online.no)

Årsmelding 2015 - Holsen Grendalag

Vedtekter Holsen Grendalag

Det er komt ei ny vedtekt under §5, som går på valnemdas arbeidsmåte: Vedtekter Holsen Grendalag

Årsmøte Holsen Grendalag, 31. januar 2016

Julefest for store og små

*Liten og stor, ung og gammel er velkomen til julefest

i Holsen skule og grendahus 3. juledag kl 13.30.*

JULEKONSERT I HOLSEN KYRKJE

Torsdag 10.desember inviterer Damekoret Cora og Holsen og Haukedalen sokneråd v/kantor Gro Anthun til julekonsert i Holsen kyrkje. Cora deltar med vakker korsong, med både kjende og mindre kjende julesongar. Av Holsenjentene Saga Viktoria Jakobsen Nydal, Frida Vallestad, Marie og Malene Sveum får me høyre fine soloinnslag; Sjå tusen julelys blir tent, I en natt og Vem har tänt den stjärnan. Alle henta frå den nye salmeboka. Kari Skullerud Holsen les julefortelling og det blir mulig å synge med i allsong!

Billettar ved inngangen: Kr. 100/Born under 12 år gratis

Holsen kyrkje i desember

Velkomen til Holsen kyrke. Nedanfor ser du kva som skjer i tida framover:

Onsdag 2. desember kl 10.45 skulegudsteneste der barnehagen og er med

Loddsal adventsbasar 2015

I løpet av dei kommande vekene vil representantar frå årets adventsbasar-komité kome rundt med loddbøker. For dei som ynskjer å kjøpe lodd på førehand, kan det derfor vere lurt å ha litt kontantar på lur.

Det vil sjølvsagt også vere muleg å kjøpe lodd på sjølve basaren, søndag 29. november.

Fjelltrimmen og Stølsklippen

Biletserie med 11 bilete bla med å trykkje på pilene

Planlegging av adventsabasar

Tida fram mot desember pleier å gå fort, så planlegginga av adventsbasarer bør komme i gang. Arrangørane i 2015 er husstandane frå Heimestøl-Stranda.

Jarnutvinning på Sunnfjord Museum

Laurdag 22 og søndag 23 august vert det arbeid med utvinning av jarn frå myrmalm ved museet i Movika. Myrmalmen er henta frå Holsen. Publikum er inviterte til å komme å sjå på prosessen.
Les meir på facebook-sida til Sunnfjord Museum her

Fellestur til Kvitefjellet søndag 23. august 2015.

FIL Holsen sin fellestur til Kvitefjellet går søndag 23. august 2015. Oppmøte som vanleg på Heimestøl kl 0830.

Jonsokafta 2015

Les meir…

Fellesturen til Sandegga og Svarteknibba er avlyst.

Fellesturen til Sandegga og Svarteknibba for FIL Holsen søndag 21. juni 2015 er avlyst grunna store snømengder i fjellet. Uvanleg mykje snø i fjellet skiplar mange fjellplanar, ikkje berre for FIL Holsen.
Les meir…

Jonsokfeiring

Fjelltrimmen i Holsen på Facebook.

No er fjelltrimmen i Holsen på Facebook. Om du er på Facebook frå før eller opprettar profil, legg deg til på Facebook-gruppa: Fjell- og stølstrimmen i FIL Holsen.

Husmannsplassen Vassendekvia/ Viskedalsvika.

Plassen vart fråflytta i 1938. Den siste familien som budde der flytta til Bergen.
Les meir…

Kveldsturen i fjelltrimmen til FILH er flytta.

Kveldsturen til Kvangre 9. juni er flytta til Halvgjerda. Dette på grunn av mykje snø i fjellet.
Då vert turen slik:
9. juni kveldstur til Halvgjerda. Turleiar Frode Sørevik. Oppmøte i Stølsvikja kl 1800.

Open dag på Naturmøteplassen Driva 4H

OPEN DAG – NATURMØTEPLASSEN

31.mai inviterer Driva 4H til “Open dag” i Viskedalsvikja kl.13-17

To bokdebutantar frå Holsen

Gratulerer til Svein Ottar Flaten og Arne Henning Viskedal Årskaug som denne våren har debutert som forfattarar med kvar si bok.

Svein si bok er ei diktsamling med namnet “Drøymetekstar”.

Tiltaksprisen 2014

På vegne av Driva 4H ynskjer eg takke Holsen grendalag for tiltaksprisen for 2014!

“Holsen grendalag sin tiltakspris for kultur og aktivitet for 2014 er tildelt Driva 4H for å gje born og unge i Holsen ein god og lærerik møteplass”

Flott representant for bøndene og Holsen!

Sjå mjølkekartongane for lett Tine-mjølk!
Les meir…

17. mai 2015 på Holsen

Les meir…

Holsen

Følgt av 69 medlemmar.

Holsen finn du i den austlege delen av Førde kommune. Holsenvatnet ligg 131 m.o.h. og har eit areal på 3,5 km2. Her bur ca. 300 innbyggjarar, og dei fleste av desse har arbeidsplassen sin i og omkring Førde by. Reisetid til Førde er ca 15-20 minuttar.
Heimesida til Førde kommune finn du her
Sjå biletserie frå Holsen

Meir om sona

Origo Holsen er ei sone på Origo. Les meir

Lag og organisasjonar i Holsen

HOLSEN GRENDALAG vart skipa i 1988.

Laget arrangerer 17. mai-og jonsokfeiring samt adventskafe/basar.
Grendalaget står også for oppsetting og vedlikehald av gatelys i bygda.
Her finn du vedtektene for Holsen Grendalag
Her er årsmelding m.m. 2012 for Holsen Grendalag

FILH, FØRDE IDRETTSLAG HOLSEN vart starta i 1981 og er ei av miljøgruppene under hovedlaget Førde.
Laget har trimaktivitetar for ulike aldersgrupper i Holsen skule og Grendahus, terrengløp, idrettsmerketaking m.m. Fjelltrimmen har eiga heimeside som du finn under Bokmerker. Eller du kan bruke linken nedanfor.
Fjelltrimmen

HOLSEN BYGDEKVINNELAG vart starta i 1949 og feira 60-års jubileumet sitt i 2009. Sjå meir om denne markeringa under Aktuelt.

HOLSEN SKYTTARLAG vart skipa i 1907. Laget har eiga skytebane på Rørvikfjellet, denne er utstyrt med 5 elektroniske skiver på 100 meter og 8 elektroniske skiver på 200 meter.

DRIVA 4H vart oppatt-starta hausten 2010.
Her er litt meir om klubben
Driva 4H på facebook

HOLSEN SKULE OG BARNEHAGE er ein grendaskule med elevar frå 1. til 7. årssteg, SFO og barnehage.
Heimesida til Holsen skule og barnehage finn du her

GAMMALT ASIAKART FRÅ HOLSEN SKULE Du kan gå inn på kartet her og forstørre opp alle detaljane du ynskjer.Kartsida er laga av Alf Foss.

Annonse