Sida er oppretta av Holsen grendalag.
Dersom du registrerer deg som medlem på Origo, kan du legge inn bilete, tekstar og ta del i diskusjonar på sida.
Under Tekstar på heimesida vil vi samle historier, faktastoff, sagn, linkar m.m.frå litt tilbake i tid.
Under Bokmerker har vi lagt inn linkar til nettsider som vi trur du kan ha interesse av.
Vi er takknemlege for alt av aktuelt stoff,bilde og anna som du vil dele med oss.

Nye bilder

Song til Holsabygda

Følgjande lenkje fører til ein song om Holsa, der skulestyrar Torkjell Sollesnes har laga eigen tekst til melodien “Å Vestland, Vestland”. Ukjent år

Song til Holsabygda

Dugnad i anledning 17. mai

Laurdag 02. mai blir det fellesdugnad mellom grendalaget og Holsen Skule og Barnehage, for å ordne og rydde til 17. mai. Oppmøte ved skulen frå klokka 11.00. Alle som har anledning og lyst til å bidra er hjartleg velkomne! Betaling i form av vaflar og saft.

Status autovern Høgset-Skjeldset

Leiar i Holsen Grendalag har vore i kontakt med Statens Vegvesen angåande status for oppsett av autovern på strekka Høgset-Skjeldset. Strekka er ikkje tatt med hos dei i år, men er lagt inn på lista og vil bli tatt opp att i desember når dei gjennomgår det som skal takast neste år.

Flaskeinnsamling

Tradisjonen tru vil Driva 4H samle inn tomflasker i Holsen i veka etter påske i år òg!

Vi kjem på døra og spør etter panteflasker, pose kan gjerne settast på trappa om ein ikkje er heime! Inntektene frå pant går til klubbaktivitet i Driva 4H. Dette er kjærkomne pengar i klubben og vi seier på førehand takk! :)

Holsen grendalag-årsmelding,rekneskap,referat og budsjett

Trykkjer du på lenkja nedanfor, kjem du til Holsen grendalag si årsmelding for 2014, rekneskap for 2014, referat frå årsmøtet 2015 og budsjettet for 2015:
Les dokumenta her

Ski- og akedag på Rørvikfjellet søndag 15. mars

Søndag 15. mars frå kl 13.00 arrangerer Driva 4H ski- og akedag på Rørvikfjellet.
Les meir…

Årsmelding og rekneskap for Holsen Grendalag 2014

Her kan du lese årsmeldinga og rekneskap for 2014. Les meir…

Hei til alle som bur i Holsen-bygda!

Valnemnda i Holsen Grendalag har fått i oppgåve å finne eit nytt medlem til styret ( for 1 år ) og eit medlem til valnemnda, til årsmøtet 01.03.15.
Å vere medlem i styret er sosialt, lærerikt, spennande, skapande, og ikkje minst gjev det ei god kjensle av å gjere sin del for fellesskapet i bygda. Laget er viktig for å skape eit triveleg og aktivt bumiljø i Holsen som t.d. 17.maifeiring, jonsokfeiring og advenstbasar. Les meir…

Kjenner du igjen desse personane?

Dette biletet skal brukast i stølsboka for Førde kommune viss ein klarer å finne ut namna på dei 7 personane . Les meir…

Innkalling til årsmøte i Holsen Grendalag

Årsmøte i Holsen Grendalag 01.03.15 kl. 19.30
Les meir…

Julekonsert

Tusen takk til Viksdalskoret, Frida, Jøran og Kjell Ivar Aase for fin julekonset i kyrkja i kveld.

Gammalt bilete frå Fletene

Les meir…

Adventsbasar

Det vert adventsbasar i Holsen skule og grendahus søndag 30. november kl 13.30 – 16.30.

KORTREISTE JULEGÅVER I ÅR ?

Kan hende vi har laga julegåva for deg?

Hos oss kan du få kjøpe:

Gudsteneste med besøk av Knøttekoret fra Førde

Søndag er kjem Knøttekoret frå Førde på besøk til Holsen. Dei skal ta del med glad barnekorsong i gudstenesta kl 11.00. Vi ønskjer alle velkomne og håper at mange born også kjem for å ta i mot gjestene frå Førde.

TV AKSJONEN

Onsdag 15. okt. arrangerte Skulen basar til inntekt for TV aksjonen.

I fylgje Skulen si heimeside fekk dei inn kr. 7114,-

Vi gratulerer Driva 4H med den flotte Naturmøteplassen

Biletet er henta frå facebook-sida til Driva 4H.

Saknar du sau?

Oppe på Blåfjellet aust om Rimmane vart det funne restar etter ein sau der berre ulla og merket låg igjen. Nokon som kjenner att merket?

4H Haustfest og Opning av Naturmøteplassen

Driva 4H på Holsen inviterar til haustfest og offisiell opning ved ordførar Olve Grotle av Naturmøteplassen vår i Viskedalsvikja laurdag 27.september.

Utstillingane opnar kl 18.00 program kl. 19.00

Stølsturen til Nordalen

I dag tysdag 26. august er det stølstur til Nordalen.
Det er start frå Heimestølen kl 18.00 for dei som vil gå derifrå.
I løpet av sommaren er det blitt merka rute frå Holsen skule opp i skogsvegen til Nordalen.
Arnhild S. kjem til å gå den ruta, og dei som vil følgje henne kan møte ved skulen.

Petra Potet kom til Holsen

Biletserie med 10 bilete bla med å trykkje på pilene

Ei eksklusiv lita forsamling tok i mot Petra på tunet etter at Anne Berit og Ole Martin hadde møtt Jølstringane på Finneskotet og frakta ho til gards, ho hadde fått med seg kompis Peter Potet, frå Sunnmøre. Vi grilla før vi fekk dei to langvegsfarande potetane til sengs, slik at dei skulle vere opplagde til ny tur over Gulefjellet onsdag! Takk til Anne Berit og Ole Martin for framifrå innsats!

Petra potet kjem til Holsen! "Det store potetløpet"

I samband med 4H sitt satsningsområde “Fra jord til bord” arrangeres “Det store potetløpet” i 2014. Potetløpet kan samanliknast med OL–fakkelen, men fakkelen er bytta ut med ein mandelpotet! Potetløpet gjennomførast som ein stafett og poteta skal fraktast gjennom alle landets fylkjer.

Merking av sti til Nordalen onsdag 25. juni 2014

Biletserie med 8 bilete bla med å trykkje på pilene

Holsen

Følgt av 71 medlemmar.

Holsen finn du i den austlege delen av Førde kommune. Holsenvatnet ligg 131 m.o.h. og har eit areal på 3,5 km2. Her bur ca. 300 innbyggjarar, og dei fleste av desse har arbeidsplassen sin i og omkring Førde by. Reisetid til Førde er ca 15-20 minuttar.
Heimesida til Førde kommune finn du her
Sjå biletserie frå Holsen

Meir om sona

Origo Holsen er ei sone på Origo. Les meir

Lag og organisasjonar i Holsen

HOLSEN GRENDALAG vart skipa i 1988.

Laget arrangerer 17. mai-og jonsokfeiring samt adventskafe/basar.
Grendalaget står også for oppsetting og vedlikehald av gatelys i bygda.
Her finn du vedtektene for Holsen Grendalag
Her er årsmelding m.m. 2012 for Holsen Grendalag

FILH, FØRDE IDRETTSLAG HOLSEN vart starta i 1981 og er ei av miljøgruppene under hovedlaget Førde.
Laget har trimaktivitetar for ulike aldersgrupper i Holsen skule og Grendahus, terrengløp, idrettsmerketaking m.m. Fjelltrimmen har eiga heimeside som du finn under Bokmerker. Eller du kan bruke linken nedanfor.
Fjelltrimmen

HOLSEN BYGDEKVINNELAG vart starta i 1949 og feira 60-års jubileumet sitt i 2009. Sjå meir om denne markeringa under Aktuelt.

HOLSEN SKYTTARLAG vart skipa i 1907. Laget har eiga skytebane på Rørvikfjellet, denne er utstyrt med 5 elektroniske skiver på 100 meter og 8 elektroniske skiver på 200 meter.

DRIVA 4H vart oppatt-starta hausten 2010.
Her er litt meir om klubben
Driva 4H på facebook

HOLSEN SKULE OG BARNEHAGE er ein grendaskule med elevar frå 1. til 7. årssteg, SFO og barnehage.
Heimesida til Holsen skule og barnehage finn du her

GAMMALT ASIAKART FRÅ HOLSEN SKULE Du kan gå inn på kartet her og forstørre opp alle detaljane du ynskjer.Kartsida er laga av Alf Foss.

Annonse